Красотата идва отвътре, но защо не и отвън?

Вижте нашите грумъри

Професия "Зоофризьор"

Сдружение „Българска груминг асоциация“ и неговото ръководство, в лицето на Светлана Божинова (председател), Деница Атанасова и Златина Тодорова Давидовска, с голяма удоволствие съобщава на всички свои членове, приятели и грумъри, че през последните две години Асоциацията работи усилено над въвеждането на специалността „зоофризьор“ в нормативната уредба на Република България. Сдружение „Българска груминг асоциация“ е поело тази отговорна задача не само в изпълнение на своите цели, а именно за защита интересите на своите членове, но и с оглед защита на целия бранш и на всички грумъри.

Реализирането на тази амбициозна цел ще превърне Груминга от една напълно нерегулирана и непозната за българското общество и правен ред специалност в една призната и защитавана от държавата дейност. Това е така, защото след като бъде въведена като специалност „зоофризьорите“ (грумърите) ще имат уеднаквени правила и стандарти на работа, ще бъде установен и единен държавен образователен стандарт, което несъмнено ще доведе до премахване на лошите практики в нашата сфера на дейност, на които за съжаление сме свидетели през последните години. Ще бъдат решение и редица проблеми свързани с длъжностите, на които могат да бъдат назначавани грумърите, както и проблемите около социалното им осигуряване. Редом с това всички лица, които се занимават с груминг ще могат да развиват своите знания и умения посредством центровете за професионално образование и обучение. Сдружение „Българска груминг асоциация“, като безспорен лидер в областта на преподаване и който разполага с едни от най-добрите грумъри и лектори в страната, има амбицията да създаде такъв център, който ще провежда задълбочени обучения и семинари и който ще е достъпен за всички грумъри. Образователният курс се провежда съобразно утвърдените държавни стандарти и е скрепен с дипломи, които ще удостоверяват ценза на техния притежател.

Но как ще се случи/случва всичко това?

В края на 2018г. Асоциацията предприе действия по иницииране на процедурата за актуализиране на списъка на професии за професионално образование и обучение. Така в началото на месец май 2019 г., след около 6 месеца работа, тя официално внесе своето предложение за актуализиране на списъка в Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), което беше осъществено с подкрепата на Българска стопанска камара. Заявлението беше разгледано и прието от управителния съвет на НАПОО, като по повод на него се разгръща широк дебат, в който взимат участия различни държавни институции, ведомства вкл. и министерство на земеделието, храните и горите.

Поради комплексността на процедурата и необходимостта от изготвянето на редица документи от експерти като например държавен образователен стандарт и за съжаление развилата се кризисна ситуация около COVID – 19, включването на тази специалност в нормативната уредбата ще е факт най-рано през 2021 г. Независимо от тези трудности Сдружение „Българска груминг асоциация“ е предприело всички необходими действия с оглед постигането на тази своя цел възможно най-бързо.

Надяваме се в бъдеще да можем да Ви зарадваме с още добри новини!

От Ръководството.

Предстоящи събития

14

Март

Общо събрание

На 14.03.2021г. ще се проведе редовно годишно събрание на Българска груминг асоциация в арт хотел "Симона" гр. София от 10:00ч.

Място: Арт хотел "Симона"

ПОКАНA ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ“

Управителният съвет на Сдружение „Българска груминг асоциация“, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК: 177141096, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" No 12, вх. 4, ет. 1, ап. 47, свиква Общо събрание на 13.12.2020 г., в 10.00 ч., което ще се проведе на адрес в гр. София, ж.к. „Разсадника“, бул. „Възкресение“ No 1, (Арт хотел „Симона“) при следния дневен ред:

 1. Вземане решение наименованието на сдружението да се изписва и на латиница;
 2. Вземане на решение за промяна предмета на дейност на сдружението;
 3. Вземане на решение за промяна на основните цели на сдружението;
 4. Вземане на решение за промяна на средствата за постигане на целите на сдружението;
 5. Вземане на решение за промяна на правилата за възникване и прекратяване на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството в сдружението;
 6. Вземане на решение за промяна на обема на правата и задълженията на членовете;
 7. Вземане на решение за формиране на нов орган на сдружението - Етична комисия, определяне на нейните правомощия и реда за провеждане на заседанията;
 8. Избор на членове на Етичната комисия;
 9. Вземане на решения за промяна на реда за свикване и провеждане на Общото събрание;
 10. Вземане на решение за промяна на правомощията на Управителния съвет;
 11. Промяна на реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществени вноски;
 12. Приемане на нов Устав на сдружението, в който са отразени направените промени.
 13. Приемане на „Кодекс за добра груминг практика и професионална етика“;
 14. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет. Отчет за 2019 г.
 15. Приемане на правила за реда и условията за провеждане на националния груминг конкурс.

Членове на Управителния съвет:

 1. Светлана Димова Божинова
 2. Деница Атанасова Атанасова
 3. Златина Тодорова Давидовска-Цветкова

Дата: 08.01.2021

Новини

Българска груминг асоциация обявава регистрация на школите за обучение при следните изисквания:

 1. Обучаващият (мастергрумер) трябва да има стаж в работата минимум три години без прекъсване.
 2. Да притежава диплом за квалификация и три семинара за различни породи.
 3. Да участва активно в събитията на асоциацията и задължително участие в годишното грумингшоу.
 4. Молба за регистрация на име.
 5. Представяне на програма за обучение на курсистите.

Решението се взима на събрание на УС.

За асоциацията

На 24.01.2017г. на основание ЗЮЛНЦ, с решение № 25 на Варненски окръжен съд беше регистрирана БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ

Като всяка асоциация, нейната цел е да обединява и защитава интересите на тсвоите членове. Да популяризира своята дейност и резултатите от нея. Да защитава правата и интересите на грумърите в България. Да осъществява и развива връзки и сътрудничество със сродни международни браншови организации.

Прочетете повече

Какво е груминг?

Грумингът е важна част от грижата за кучето. Най-общо казано това е съвкупност от процедури, които се прилагат на домашния ви любимец за поддържането на кожата и козината (основно) в целия й блясък. Всички породи изискват ежедневен груминг. В зависимост от типа и цвета на козината при някои видове се налага по-често разресване и къпане, а при други е достатъчно и веднъж месечно. Редовният груминг дава на домашния Ви любимец гаранция за здраве и комфорт.

Нашите Грумъри

София

Деница Атанасова

Деница Атанасова

гр. София

Любовта към животните неизменно съпътства целият ми живот и професионален опит. Занимавам се с груминг от 2011- та година, когато отворих първия си фризьорски салон за кучета в София. За няколко години Дог Стар се превърна от мечта в реалност и мой втори дом. Всеки един ден в салона е изпитание не само за уменията ни с ножицата и машинката , а и проверка на способността ни да разбираме и общуваме с четириногите ни приятели.
Фризьорски салон за кучета Дог Стар работи със всички породи не агресивни кучета, но специалността ми е Йоркширския териер.
Член съм на управителния съвет на Българска Груминг Асоциация от създаването й в началото на 2017г.. Със всяка изминала година подобрявам и развивам уменията си в груминга като участвам в различни семинари и мастър-класове. Сред тях са : Първо Българско Груминг Шоу, Мастър-клас по пет груминг на Умберто Леман – председател на ЕГА, Мастър-клас по хендстрипинг от Киара Пиконети – един от топ грумърите в Европа, както и двудневен семинар на Стефано Весиня – собственик на груминг школа в Италия. Мастър-клас на тема Азиатски стил - Asian style с Ирина Смирнова топ грумър за новият фюжън . След йоркшира, втора страст за мен е Пуделът – във всичките си цветове и размери. Благодарение на Вера Дограмаджиева и Пламен Бачовски , развих уменията си в шоу груминга на породата. Тънкости и техники за бърза и лесна отработка научих от Ирина Думчева от Русия. Участвах в семинар за подготовка, отглеждане на козина и груминг на Шнауцер от Елена Левина. Иновативни решения и техники в креативния груминг придобих от мастър – клас с Людмила Белова и Диана Лезик.
Гордост за салона са две първи места в категория шоу груминг на „Стрижещи се пориди кучета“ среден размер с Лагото Романьоло и пет груминг на Шпиц на годишното груминг шоу организирано от БГА през 2018г.
От 2017 год. Grooming Studio Dog Star предлага курсове за грумъри по базов и породен груминг. В програмата са застъпени всички породи кучета редовни посетители на салоните в България. За повишаване на квалификацията в различни техники и течения, както и породен грумиг за определена порода се осъществяват индивидуални еднодневни мастър – класове.
www.dogstarbg.com
Tел. 0886622305

Златина Давидовска

Златина Давидовска-Цветкова

гр. София

Първия си груминг курс изкарах при др. Аугустин Йонеску от Румъния през 2004г. за порофесионална подготовка на кучета от 5 породна група ( северни породи) . През 2011г. реших да се занимавам по активно с груминг и изкарах няколко частни курса основи на салонния груминг в Русия. 2011-2012г. Активно подготвях изложбени кучета в Австрия от 5 породна група. Март 2017 г. Станах член на Българска Груминг Асоциация 2017г. Повишаване на квалификацията,основен салонен груминг Русия,школа Боншери 2017г.Мастер клас шоу и пет груминг бишон фризе от Олга Забелинская ( Олга е световно признат грумер за породата бишон фризе,член на националния отбор на САЩ по груминг,печелила наградите топ грумър на годината и т.н. ) 2017г. Мастер клас по азиатски стил ( йорки,пудел и малтезер )от Sathit Suratphiphit и Walaipat Pornprasertsom от Тайланд. Сатит е собственик на световно призната школа за груминг Starwood ,един от най–добрите мастер грумъри наложил свой стил в креативния груминг и боядисването. Sathit Suratphiphit е международно признат съдия по груминг и президент на IGA ( Internacional Grooming Asocciacion ) 2017г. Мастер клас по креативен груминг и базов колоринг при Sathit Suratphiphit, Starwood Tailand. 2017г. Основи на триминга при Елена Левина,Русия ( Елена е международно признатo име в средите на твърдокосместите кучета , подготвила и представила много световни и европейски шампиони от твърдокосместите породи) 2017г. Мастер клас Пет стрипинг на джак ръсел териер при Елена Левина,Русия. 2017г. Мастер клас Салонен *пет груминг на немски шпиц при Елена Левина,Русия. 2017г.окромври Мастер клас с президента на Европейската Груминг Асоциация EGA – Umberto Lehmann на тема пет груминг. 2017г. Мастер клас на тема Хендстрипинг на Фокстериер и основи на триминга с топ грумер Chiara Piccionetti, Italy 11.01.2018г. Мастер клас на тема „азиатски стил в салонния груминг на породите Йоркширски териер и Шит Цу „ с лектор световно известната в тази област грумърка Ирина Смирнова от Русия. От 2012г до 10.2017г. работя като грумер към Ветеринарна клиника Син кръст и частично към ветеринарна клиника НОВА. От октомври 2017г. До януари 2018г. работих като грумер в студио „ Дог Старс „ София. От февруари 2018г. Съм собственик и създател на професионален салон за подстригване на кучета „ Royal Groom “ Друга част свързана с кучеатата е моята професионална работа с породата сибирско хъски,померан и уелш корги пемброк като част от развъдик Golden Nicol на който съм съсобственик от 1999г. ( заедно с майка ми ) както и през годините сме се занимавали с американска акита и волфшпиц. От 2000г.съм международен съдия по кинология и през годините развих съдийството си до FCI съдия на 4,5,8 и 9 породни групи и национален съдия на 6 група, съдийствала съм в Европа,Русия,Украйна и Скандинавските страни.
Kонтакти: 0888866695
royalgroombg@gmail.com
https://www.facebook.com/royalgroombulgaria/

Вера Дограмаджиева

Вера Дограмаджиева

гр. София

Започнах да се занимавам с груминг 1992- ра година. Първите кучета, с които работех бяха от породите ердейл и фокс териери, тъй като самата аз бях собственичка на ерейл териер. Съответно стрипинга беше първото, което научих за груминга. Няколко години по- късно в живота ми се появиха първите ми два пудела. Влюбих се в породата и запонах да се обучавам в изложбен груминг на пудели. Учила съм се от една от най- добрите в Русия- Олга Архипова, при която изкарах курс за шоу- груминг и в последствие преминах през няколко курса и семинара за различни породи, но голямата ми страст са пуделите.

Полина Райчева

Полина Райчева

гр. София

Занимава се с кинология от малка, собственик е на Piccoli Rubini Kennel, развъжда така популярната порода Йоркширски териер. Посещавала е редица семинари на тема "Груминг и триминг и правилна поддръжка на кожата и козината". Професионално се занимава с груминг от 2010г. Изключителен специалист по породата, която развъжда. Вкъщи отглежда с много любов своите йоркита.Собственик на грууминг Студио - Serdika Groom by P&T web: http://serdikagroom.com/

Теодора Гладнишевска

Теодора Гладнишевска

гр. София

родена в гр.София. Обградена и израснала с животни от малка, но определено кучетата са нейната страст, хоби, работа и ежедневие. Занимава се с кинология от дете. Собственик на развъдник Totally Addicted Kennel - развъжда йоркширски териери. Покрай нейните кучета се поражда желанието и страстта да грумира, фризира и помага на кучетата и техните стопани. Занимава се тясно специализирано с груминг от 2013год. От 2006год.грумира нейната си банда лапички. За нея йоркита са семейство, и съвсем спокойно може да кажем че нейният слоугън е "Кучето над всичко !"
Собственик на грууминг студио - Srdika Groom By P&T
web: http://serdikagroom.com/
FB: https://www.facebook.com/tangelova1
mobile: +359 878 292 441

Светла Величкова

Светла Величкова

гр. София

От 18 години се занимавам с кинология, изложби, тренировки и груминг на кучета. От както се помня кучетата са голяма част от живота ми. Първо започнах с груминга на кучетата, които извеждам по изложби, основно хъскита, самоеди, голден ретривър, австралийска овчарка и др. Първото си обучение по груминг правих при Аугустин Йонеску (Румъния). След това обучения за изложбен груминг на голден ретривъри, австралийска овчарка, триминг на фокс териер. В момента съм собственик на две австралийски овчарки, като се занимавам активно с развъдници за голден ретривъри и развъдници за хъскита.

Даниела Недева

Даниела Недева

гр. София

Изминалите 5 години се лутах в какви ли не сфери, докато не попаднах в сферата на груминга, която ме грабна, разтърси ме и промени цялият ми живот!
Вече се чувствам пълноценна, упорита, нахъсана и много уверена!
Разбрах, че можеш истински да заобичаш професията си! Разбрах, че грумингът не е някаква лигава прищявка! За мен грумингът е ЗДРАВЕ!
Най-добрият ми приятел е Йоркширски териер на 3 годинки на име Чочи, който е моят стимул и моята муза.
Ноември 2018г изкарах базов курс по груминг в Дог стар при Деница Атанасова, водещ груумър в България! Научих адски много неща,но продължавам да се развивам постоянно. Преминах няколко мастъркласа и редица семинари в различни стилове и породи! Следя и участвам активно във всеки един семинар който организират БГА и съм член от 2019г. От скоро съм собственик на Груминг студио и бутик за кучета “Happy Dogs” което се намира в София квартал Лозенец. Обичам да работя с всички породи, но не мога да скрия, че слабост са ми малки северни породи (Померан,Шпиц,Волпино Италиано...) и йоркширски териер.
Тел за връзка: 0876663693
https://happydogsbydanny.wordpress.com/

Александра Думанова

Александра Думанова

гр. София

Казвам се Александра Думанова Завърших курс по базов грууминг с елементи на colouring и creative при Деница Атанасова.Член съм на Асоциацията на българските грумъри от 2018 година.Салонът ми е "Арт грууминг салон Бумбачка" в гр.София ,ж.к Бели брези,ул "Нишава "N 44. Правилният подход към животното е от основно значение в моята работа.Любовта ми към тях също

Галя Стоянова

Галя Стоянова

гр. София

Казвам се Галя Стоянова и съм основател на Felix dogs – салон за кучета. В тайните на груминга ме посвети моят учител Деница Атанасова, за което съм й безкрайно признателна и благодарна. Освен курса по базов груминг съм посетила и множество семинари и мастър класове за груминг на различни породи кучета, като йоркширски териер, померан, пудел, голдън ретривър и др. Интересите ми са в областта на ветеринарната дерматология и дермокозметика, понеже вярвам че здравата кожа е предпоставка и за красива козина. Поради тази причина Felix dogs-салон за кучета е и първото в България груминг студио в което се предлага ОЗОНОТЕРАПИЯ за домашни любимци. Продължавам да инвестирам и да работя за развитието на салонния груминг в България и за подобряване на качеството на услугите в салоните.
web: http://felixdogs.com
mobile: +359 888 25 95 72

д-р Диана Люцканова

д-р Диана Люцканова

гр. София

д-р Диана Люцканова е завършила Ветеринарна медицина през 2012г в Лесотехническия университет в София. Участвала е в редица доброволчески програми и стажове. Имала е възможност да работи и трупа опит както с домашни любимци, така и с бездомни и диви животни; да се запознае и извлече най-доброто от различните типове и динамика на работа. Още от студентските и години голямата и страст е грумингът. В началото се самообучава и практикува любителски. През 2011г участва в първия в България груминг семинар воден от италианския лектор и фактор в областта Stefano Vesigna (Стефано Везиня). През май 2014 д-р Люцканова се дипломира от международно грууминг училище във Виена, Австрия.. Сертифицирана е също и за работа с техниката на Aesculap. Задълбочава познанията и уменията си в стрипинг и триминг на твърдокосмести породи, като през 2017 завършва специализиран курс в Рим, Италия. Нейни ментори са Nicola Pisani (Никола Писани) и Chiara Piccionetti (Киара Пичонетти) - съдия в Европейската грууминг асоциация. Вярва, че предпоставка за отличното здраве на всяко животно, независимо от вид, порода и възраст е да изглежда и да се чувства добре. Към днешна дата д-р Люцканова е член на Българската груминг асоциация (БГА) и етичната комисия към БГА, собственик и управител на груминг салон Master of puppies, към който от есента на 2019 функционира пълноценно и груминг школа със същото име.
web: http://masterofpuppies.net/
mobile: +359 897031882

Калина Алексиева

Калина Алексиева

гр. София

Занимава се с груминг от края на 2018г. когато започва работа в зоомагазин, предлагащ тази услуга. С времето открва призванието си в тази посока и решава, че това е едиственият професионален път, по който желае да поеме. В хода на работа получава базови умения от колегите с по-голям стаж. Най-голям интерес за нея представлява стрипингът на твърдокосмести породи. Неслучайно избира цверг шнауцер шоу клас за свой домашен любимец – така може най-добре да усвои тънкостите в поддръжката на този тип козина. Водена от амбицията си да задълбочи познанията си в избраната от нея сфера, в началото на 2019г започва работа в груминг салон Master of puppies в София, където завършва базов и специализиран курс и практикува в момента. През 2019 на специализираната клубна изложба, организирана от Български Шнауцер Клуб, нейното куче Ели печели титлата puppyBOB (puppy Best Of Breed), с което поставя началото на една многообещаваща кариера и за двете
web: http://masterofpuppies.net/
mobile: +359 897031882

Светла Колева

Светла Колева

гр. София

Казвам се Светла Колева. Живея и работя в гр. София. Повече от 10 години съм собственик на развъдник Foxy Nose за малък шпиц и померански шпиц (померан), което наложи да мога сама да се справям с поддържането на козината и подготовката на прическата им за изложби. Участвах на няколко семинара за изложбен груминг на померан с руски преподаватели. В момента подготвям за изложби не само своите, но и много шпицове на колеги, както и поддържам красивия външен вид на много домашни любимци от тази порода. Тясно специализирана съм само върху груминг на померан и малък шпиц.
web: http://www.foxynose.com/
mobile: +359 888673385

Блага Колева

Блага Колева

гр. София

Обожавам животните. Отраснала съм с кучета от различни породи, но голямата ми слабост е Йоркширският териер. Именно моите три йоркита пораждат страстта ми към груминга. Началото на 2019г. завършвам базов курс при Деница Атанасова, един от водещите грумъри в България и ставам член на Българска груминг асоциация. Преминавам редица мастър класове и семинари в различни стилове и породи, за повишаване на уменията и кваификацията. Собственик съм на Silvermoon grooming studio, където ежедневно с много любов посрещаме четириногите ни приятели.
web: https://www.facebook.com/Silvermoon-Grooming-Studio-612443839161173/
mobile: +359 898431171

Пловдив

Полина Цветкова

Полина Цветкова

гр. Пловдив

Родена съм и съм израстнала в гр. Пловдив. Животните са неизменна част от моя живот, още от съвсем малко дете. Специално място в сърцето ми обаче последните години зае йоркширския териер. Собственик до скоро само на една специална представителка на породата, а вече и на две - Теа и Ава. Няма да крия, че обсесията за груминг ме обзе преди по-малко от година, Юли 2017г., когато се запознах лично с моя учител - Светлана Димова. Човек, който ми даде и ме научи на изключително много неща свързани с професията. От тогава до сега, завърших курса си в груминг академия "Йорки" и посетих няколко семинара: за хендстрипинг при Киара Пичонети, петгруминг в азиатски стил при Умберто Леман, а съвсем скоро посетих и семинара, на талантливата, Вера Дограмаджиева за пудели. Член съм на асоциацията едва от 04.2018г., но съм с амбицията, членството, обученията и работата ми да не приключат още дълги години. В момента съм част от семейството на фризьорски салон Йорки за гр. Пловдив в ж.к. Тракия, бл.174Г
тел. за връзка: 0896823731.

Варна

Светлана Димова

Светлана Димова

гр. Варна

През 1997година за първи път в живота ми влезе йоркширският териер. От тогава до днес преживях много и хубави моменти с тази красива порода. Първоначално само хоби, след това регистрирахме развъдник YORKIBOWS. Грумингът обаче за мен се оказа моята сила и възможност за пълна творческа самореализация и през 2009 година оборудвахме микробус, с който обикаляхме по-големите градове в страната, предлагайки на собствениците на йоркита нашите услуги. С годините йоркимобила стана много популярен, клиентите стваха все повече и повече и тогава направихме три груминг салона в градовете София, Варна и Бургас. С времето започнаха да се явяват и кандидати за обучение в груминга. Така се роди идеята да регистрираме БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ, на която за мен е част да бъда председател. На 20.07.2017г. Взех своята диплома от Русия, като атестиран грумър от експерт Ирина Думчева. Груминг академия "ЙОРКИ" беше следващата ми стъпка и с радост мога да кажа, че това е моето призвание. Грумингът е не само работа, той е тежък физически труд изпълнен с много творчество и възможност за постоянно развитие.

Татяна Велчева

Татяна Велчева

гр. Варна

През 2000г съм работила в конна база, през 2002г постъпих на работа във ветеринарна клиника. Професионално с груминг се занемавам от 2012г.
Собствено груминг студио "Зооцентър Лапичка" открих през 2015г. Студиото работеше с почти всички породи, в последствие премина на груминг на дребни и средни породи.

Доминик Прушат

Доминик Прушат

гр. Варна

Въпреки, че съм сравнително нов в груминг професията, кучетата са много голяма част от моя личен живот. От много ранна възраст съм заобиколен от малки и големи кучета. Преди да се преместя от родината си (Великобритания) през 2008 г., работех в местна ветеринарна клиника, която ме запозна със значението на груминга. След като прекарах няколко години в пътуване, работа и изучаване на живота, се установих в България през 2015г. Бързо започнах да виждам разликата в стандарта за груминг в България в сравнение с други части на света. Поради тази причина получих своята професионална диплома за груминг от “Anrich Vets”, Обединено кралство и пристъпих към създаването на фризьорски салон за кучета “Top Dogs” със съпругата си. Работейки съвместно с Българската груминг асоциация, ние се надяваме да допринесем за подобряване на стандарта на груминг в България и да повишим информираността за значението на груминга не само на малки кучета, но и на кучета от всякакви размери и породи.
web: www.topdogs.bg
mobile: +359 895 743 742
tel: 052 63 36 36

Полина Димитрова

Полина Димитрова

гр. Варна

Казвам се Полина Димитрова.
На този етап от живота ми съм в един малък кучешки рай, заобиколена съм от тях в личен и в професионален план. Началото на 2019та година успешно преминах базов курс по груминг при Светлана Димова в гр.Варна.
Средата на март съвместно със зоомагазин PetParadise отворих груминг салон PetParadise. Салонът бързо набра популярност, доволни и редовни клиенти. Щастлива съм, че успявам да печеля доверието на хората, с правилното отношение и искрената любов, с която работя. Ще продължавам да се развивам, да посещавам различни семинари и обучения, благодарение на които научавам толкова много нови и полезни за работата ми техники и познания.
web: https://petparadise.bg/
FB: https://facebook.com/petparadisebg
mobile: +359 894 357 008

Бургас

Юлия Нечепуренко

Юлия Нечепуренко

гр. Бургас

Работя като грумър от 2012 г.
2015г. училище "MILORD" Москва
2016г. училище * СТАРТ * Минск
2017г. Училище * MaryGroom * Киев
2017г.Семинар «Solo Clip. подстригване на техника от Олга Дмитриева »
2017г.Семинар *Креатив от Алма Рауън*
2018г.семинар *Прически в Азиатски стил*
2018г. семинар от OLGA Cherpak

Велико Търново

Милена Петрова

Милена Петрова

гр. Велико Търново

Аз съм Милена Петрова от Разград. Работя като грумър от 2008 г. Съсобственик съм във верига зоомагазини и ветеринарна аптека ШАРО, във Велико Търново. Домашните ми любимци са два стандартни пудела и три котки. Не упражнявам изложбен груминг. Любима порода за подстригване: всяко добро куче!

Анита Дешева

Анита Дешева

гр. Велико Търново

През 2017 година изкарах базов курс по груминг в БГА при Светлана Димова, след което началото на 2018 година открих собствен зоомагазин и груминг салон „Щастливите лапички“.
През 2018 година участвах на Второто Национално Груминг шоу, където спечелих Второ място за начинаещи. За мен перфекционизма е неизбежна част от работата ми, затова посещавам почти всеки семинар организиран от БГА, за да усъвършенствам уменията и знанията си.
web: https://www.facebook.com/shtastlivitelapichki/

Перник

Анелия Иванова Димитроваа

Анелия Иванова Димитрова

гр. Перник

Любовта към животните изградих от най-ранна възраст, тъй като в живота ми винаги е имало куче или коте. С професионален груминг се занимавам едва от юли 2014 г, когато с помощта субсидия от Агенция за хората с увреждания/с увреден слух съм/, имах възможността да отворя свой груминг салон в Перник. Поради увреждането ми, първите две години бяха изключително трудни, докато се ориентирам в професията и да създам клиентела. Сега след повече от 3 години, салонът набира скорост и почитатели в града, а аз имах възможността да премина базов курс на обучение в БГА и да присъствам на първия си груминг семинар - Мастер клас "Азиатси стил" при Ирина Смирнова

Симона Раденкова

Симона Раденкова

гр. Перник

Обожавам всички животни и по-специално кучетата. През годините търсех какви ли не начини да прекарвам по-голямата част от времето си, заобиколена от животни. От 2011г. имах възможността да помагам като доброволец в приют за бездомни кучета. Никоя работа до сега не ми донасяше удовлетворението, от което имах нужда. През 2017г. събрах смелост да сбъдна мечтата си – да отворя собствен Зоомагазин и Груминг салон. През октомври 2017г. преминах 20 дневен курс на обучение в Груминг студио „Дог Стар”, воден от Деница Атанасова и Златина Давидовска. От Април 2018г. съм член на БГА.